JUDr. Alena Ondrejová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 1 941 pojednávaní a 1 748 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1111 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 80 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 107 – 118. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 132
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 95

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 37 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 33 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 13 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 676 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 24 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 15 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 14 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 39 – 42. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2012 – seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 2. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni
 • 2011 – Ako poslucháč – 2 dni – seminár Kultivácia osobnosti – I. a II. časť – Banská Bystrica, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov trestnoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení– zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 1 deň – zasadnutie trestnoprávneho grémia OS Rimavská Sobota, OS Lučenec a OS Veľký Krtíš v Lučenci ; 2012 – seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 2. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2011 – Ako poslucháč – 2 dni – seminár Kultivácia osobnosti – I. a II. časť – Banská Bystrica, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov trestnoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení– zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 1 deň – zasadnutie trestnoprávneho grémia OS Rimavská Sobota, OS Lučenec a OS Veľký Krtíš v Lučenci

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 279 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 360 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 2, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.