JUDr. Miriam Oswaldová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 3 093 pojednávaní a 1 577 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 686 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 539 – 548. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 21

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 599,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 299 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 243 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 81,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 249,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyplatenie kúpnej ceny Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 1555,99… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1699,03 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 95.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1493,70 €… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 5.356,08… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 11.306.47… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 20 000,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 7000,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyplatenie kúpnej ceny Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, žaloba na zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.