JUDr. Arpád Pastorek

 1. Active judge at the court Okresný súd Komárno, we register 2,025 hearings and 1,985 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Levice, we register 1,037 hearings and 407 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 4

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1371 days in the period and was assigned on average 39 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 16.5 from 40 possible points and ranked on 539 – 548. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 53.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 263
 • Number of Affirmed Decisions – 141

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.5% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 432.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 397 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 329 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 82.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 279.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 982 days in the period and was assigned on average 46 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 6 from 40 possible points and ranked on 732 – 733. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 0 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 201
 • Number of Affirmed Decisions – 120

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 1324 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 1085 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 793 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 73.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 22.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 606 days and on average was assigned 262 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 60
 • Number of confirmed judgements – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 504 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 544 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 278 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 663 – 669. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 0 ; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Dopĺňací rozsudok Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti uzavrieť… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6882 € s prísl . Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 448,90 € s prísl… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie PS Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 29.377,- € s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1404,18 € s prísl. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie absolútnej… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3375,69 EUR s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1988,16 € s prísl . Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie PS Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 37,02 EUR Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 342,02 € s prísl… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 29.377,- € s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 158,22 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6000 EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti uzavrieť… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3175,21 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.