Mgr. Viera Petrová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 3 240 pojednávaní a 4 035 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 17 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1518 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 58 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 103
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 222,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 116 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 77 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 66,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 174,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1095 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 46
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 35

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 230 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 486 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 96 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 19,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 667 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 149 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 24
 • Počet potvrdených odvolaní – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 180 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 154 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 52 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 43 – 45. mieste. Za kvalitu získal 12,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.9.2013 – Rozvod, výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov, nariadenie 4/2009 o výživovacej povinnosti, BSM
 • 2012 – 22.11.2012 – Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty; 2013 – 18.9.2013 – Rozvod, výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov, nariadenie 4/2009 o výživovacej povinnosti, BSM
 • 2012 – 22.11.2012 – Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právného úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena styku otca s maloletým… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie kolízneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva a ÚRPaP k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, prípustnosť zapretia otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.