JUDr. Ladislav Piros

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 3 088 pojednávaní a 1 565 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1070 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 95 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku year celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345. – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 48,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 203
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 98

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 85 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 99 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 66 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 66,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 134,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 649 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 156 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 90
 • Počet potvrdených odvolaní – 41

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 77 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 82 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 60 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 126,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143. – 153. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž. na zdraví podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa § 221/1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Tr.čin násilia proti skup. obyv… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin zanedbania pov.výž.podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa § 221/1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa § 212/1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neopr. výr. a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin hrub. nátlaku podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zločin poruš. dom.slobody podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin krádeže spolup.podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zločin lúpeže spolupách. podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin falš. a pozm. ver. l.,...… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin pošk. cudz. veci podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ned.výr.om. a psych.l.,...… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin usmrtenia podľa §149/1,2b… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sprenevery podľa § 213/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin ned.výr.om. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin krádeže spolup.podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž. na zdraví podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.