JUDr. Ladislav Piros

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 2 799 pojednávaní a 1 468 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 649 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 156 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 90
 • Počet potvrdených odvolaní – 41

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 77 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 82 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 60 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 126,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143. – 153. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sprenevery podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedb.pov.výž.podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin hrub. nátlaku podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, umiestnenie do zdrav.zariadenia Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa § 221/1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zločin pytliactva podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrhy na vyslovenie ochranných… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa § 221/1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedbania pov.výž.podľa § 207/1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin úverového podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania pov.výživy… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr.prečin nebezpeč.vyhr.podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin nebezp. vyhráž. podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrhy na vyslovenie ochranných… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohroz.pod vpl.náv.látky… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohroz. pod vpl. náv. l.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa § 221/1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zolčin ublíženia na zdraví podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.