Výsledky

 1. JUDr. Katarína Nemešová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 131 pojednávaní a 7 rozhodnutí.
 2. Jaroslav Barkóci

  1. Sudca na súde Okresný súd Šaľa, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. JUDr. Jana Cisárová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 114 rozhodnutí.
 4. Agneša Binková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Šaľa, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 5. JUDr. Miroslav Šanta

  1. Sudca na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 6 pojednávaní a 8 rozhodnutí.
 6. JUDr. Ján Miľko

  1. Sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 720 pojednávaní a 2 677 rozhodnutí.
 7. JUDr. Monika Blahutiaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 142 pojednávaní a 1 371 rozhodnutí.
 8. Mgr. Eva Strašková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 1 707 pojednávaní a 969 rozhodnutí.
 9. JUDr. Bohuslav Padrta

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 808 pojednávaní a 525 rozhodnutí.
 10. JUDr. Ivan Spurný

  1. Sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 1 674 pojednávaní a 1 950 rozhodnutí.
 11. JUDr. Anna Hozáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Čadca, evidujeme 930 pojednávaní a 1 175 rozhodnutí.
 12. JUDr. Andrej Golema

  1. Sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 13. JUDr. Peter Priehoda

  1. Sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 23 pojednávaní a 1 164 rozhodnutí.
 14. JUDr. Ferdinand Zimmermann

  1. Sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 124 pojednávaní a 2 445 rozhodnutí.
 15. JUDr. Jaroslava Vráblová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 16. Mgr. Jolana Fuchsová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 138 pojednávaní a 331 rozhodnutí.
 17. JUDr. Margita Horná

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Jarmila Urbancová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 114 rozhodnutí.
 19. JUDr. Anna Močková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 20. JUDr. Miroslav Jamrich

  1. Sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 2 001 pojednávaní a 1 657 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 321 výsledkov (11 ms)