Výsledky

 1. JUDr. Miroslav Baňacký, PhD.

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 44 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  2. Sudca na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. JUDr. Eva Baranová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 680 pojednávaní a 1 285 rozhodnutí.
 3. JUDr. Otília Doláková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 3 986 pojednávaní a 2 153 rozhodnutí.
 4. Mgr. Daniela Drnáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 466 pojednávaní a 298 rozhodnutí.
 5. JUDr. Jana Dudíková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 64 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 335 pojednávaní a 2 881 rozhodnutí.
 6. Mgr. Jolana Fuchsová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 138 pojednávaní a 329 rozhodnutí.
 7. JUDr. Ladislav Cakoci

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 911 pojednávaní a 903 rozhodnutí.
 8. JUDr. Monika Géciová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 1 857 pojednávaní a 1 368 rozhodnutí.
 9. JUDr. Anna Kohútová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 153 pojednávaní a 16 rozhodnutí.
 10. JUDr. Zdenka Kohútová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 749 pojednávaní a 960 rozhodnutí.
 11. JUDr. Tamara Sklenárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 325 pojednávaní a 1 592 rozhodnutí.
 12. JUDr. Monika Koščová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 018 pojednávaní a 1 738 rozhodnutí.
 13. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 13 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 121 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 523 rozhodnutí.
 14. JUDr. Zuzana Kučerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 213 pojednávaní a 28 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 222 pojednávaní a 1 041 rozhodnutí.
 15. JUDr. Andrea Hrneková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 376 pojednávaní a 1 449 rozhodnutí.
 16. JUDr. Martin Michalanský

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 732 pojednávaní a 121 rozhodnutí.
 17. JUDr. Pavol Naď

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 884 pojednávaní a 1 558 rozhodnutí.
 18. JUDr. Zuzana Mališová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 365 pojednávaní a 326 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 570 rozhodnutí.
 19. JUDr. Viera Marková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 695 pojednávaní a 437 rozhodnutí.
 20. JUDr. Katarína Nemešová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 131 pojednávaní a 7 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 254 výsledkov (3 ms)