Výsledky

 1. JUDr. Jana Cisárová

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, in the meantime we register no hearings and 115 judgements.
 2. JUDr. Jana Zemková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 70 pojednávaní a 815 rozhodnutí.
 3. JUDr. Ivica Čelková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 178 pojednávaní a 51 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 164 rozhodnutí.
 4. Mgr. Renáta Gavalcová

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 23 hearings and 31 judgements.
  2. Judge at the court Okresný súd Trnava, we register 237 hearings and 71 judgements.
  3. Judge at the court Krajský súd Trnava, we register 151 hearings and 541 judgements.
 5. JUDr. Branislav Král

  1. Judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 214 hearings and 225 judgements.
  2. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 3 hearings and 25 judgements.
  3. Judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 419 hearings and 544 judgements.
 6. JUDr. Andrea Sedlačková

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 2 hearings and 10 judgements.
  2. Judge at the court Krajský súd Bratislava, in the meantime we register no hearings and no judgements.
  3. Judge at the court Okresný súd Pezinok, we register 1,029 hearings and 491 judgements.
 7. JUDr. Gabriela Mederová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 9 pojednávaní a 162 rozhodnutí.
 8. JUDr. Dušan Szabó

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 181 pojednávaní a 48 rozhodnutí.
  3. Podpredseda na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 2 030 pojednávaní a 805 rozhodnutí.
 9. JUDr. Jaroslava Fúrová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 19 pojednávaní a 579 rozhodnutí.
 10. JUDr. Ing. Tomáš Valovič

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 11. JUDr. Valéria Špátová

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 12. JUDr. Marta Molnárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 398 pojednávaní a 1 715 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 13. JUDr. Harald Stiffel

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 14. JUDr. Viera Nevedelová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 74 pojednávaní a 1 046 rozhodnutí.
 15. JUDr. Alena Priecelová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 24 pojednávaní a 216 rozhodnutí.
 16. JUDr. Zuzana Ďurišová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 90 pojednávaní a 923 rozhodnutí.
 17. JUDr. Martin Bialončík

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 18. JUDr. Jarmila Urbancová

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 2 hearings and 114 judgements.
 19. Mgr. Viliam Pohančeník

  1. Judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 1 hearing and 140 judgements.
  2. Judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 1,334 hearings and 542 judgements.
 20. JUDr. Jana Halušková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 66 pojednávaní a 36 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 237 pojednávaní a 412 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 864 pojednávaní a 2 280 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 190 výsledkov (4 ms)