Výsledky

 1. Mgr. Lucia Cisková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 2. JUDr. Iveta Zelenayová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 796 pojednávaní a 110 rozhodnutí.
 3. JUDr. Janka Richterová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 864 pojednávaní a 777 rozhodnutí.
 4. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 214 pojednávaní a 224 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 25 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 544 rozhodnutí.
 5. JUDr. Zuzana Kučerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 614 pojednávaní a 236 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 222 pojednávaní a 1 057 rozhodnutí.
 6. Mgr. Daniela Drnáková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 11 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 837 pojednávaní a 498 rozhodnutí.
 7. JUDr. Andrea Sedlačková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 10 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 1 029 pojednávaní a 491 rozhodnutí.
 8. JUDr. Renáta Šišková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 12 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 825 pojednávaní a 2 624 rozhodnutí.
 9. JUDr. Ayše Pružinec Erenová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 275 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 10. JUDr. Denisa Mészárosová

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 157 pojednávaní a 128 rozhodnutí.
 11. JUDr. Nora Vladová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 56 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 984 pojednávaní a 4 969 rozhodnutí.
 12. JUDr. Mária Palenčárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 13. Mgr. Viliam Pohančeník

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 140 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 334 pojednávaní a 542 rozhodnutí.
 14. Jana Ružičková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 15. JUDr. Zuzana Posluchová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 294 pojednávaní a 375 rozhodnutí.
 16. JUDr. Soňa Smolová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Helena Škrinárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 5 pojednávaní a 231 rozhodnutí.
 18. JUDr. Zuzana Mališová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 6 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 365 pojednávaní a 363 rozhodnutí.
  4. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 574 rozhodnutí.
 19. JUDr. Mária Hajdínová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 005 pojednávaní a 1 002 rozhodnutí.
 20. JUDr. Viera Marková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 30 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 916 pojednávaní a 672 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 204 výsledkov (5 ms)