Výsledky

 1. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 165 pojednávaní a 161 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 525 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 23 rozhodnutí.
 2. JUDr. Andrea Sedlačková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 1 029 pojednávaní a 491 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. JUDr. Zuzana Kučerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 468 pojednávaní a 152 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 222 pojednávaní a 1 052 rozhodnutí.
 4. Mgr. Lucia Cisková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 5. Jana Ružičková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 6. JUDr. Nora Vladová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 47 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 984 pojednávaní a 4 953 rozhodnutí.
 7. Mgr. Viliam Pohančeník

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 140 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 334 pojednávaní a 540 rozhodnutí.
 8. JUDr. Janka Richterová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 850 pojednávaní a 706 rozhodnutí.
 9. JUDr. Iveta Zelenayová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 784 pojednávaní a 103 rozhodnutí.
 10. JUDr. Soňa Smolová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 11. JUDr. Mária Hajdínová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 901 pojednávaní a 922 rozhodnutí.
 12. JUDr. Helena Škrinárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 5 pojednávaní a 228 rozhodnutí.
 13. JUDr. Denisa Mészárosová

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 967 pojednávaní a 114 rozhodnutí.
 14. JUDr. Zuzana Posluchová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 264 pojednávaní a 315 rozhodnutí.
 15. JUDr. Ayše Pružinec Erenová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 275 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 16. JUDr. Mária Palenčárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Zuzana Mališová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 571 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 365 pojednávaní a 361 rozhodnutí.
  4. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Oľga Bahníková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 188 pojednávaní a 696 rozhodnutí.
 19. JUDr. Ing. Mario Dubaň

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 246 pojednávaní a 195 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 934 pojednávaní a 1 013 rozhodnutí.
 20. JUDr. Bianka Geláčiková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
1 – 20 z celkovo 187 výsledkov (5 ms)