Výsledky

 1. Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 22 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 114 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Mgr. Lucia Cisková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 3. JUDr. Margita Horná

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 4. JUDr. Beáta Jurgošová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 5. Ladislav Jurík

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 6. JUDr. Ayše Pružinec Erenová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 275 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 7. JUDr. Denisa Mészárosová

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 550 pojednávaní a 77 rozhodnutí.
 8. JUDr. Zuzana Mališová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 260 pojednávaní a 263 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 557 rozhodnutí.
 9. JUDr. Zuzana Posluchová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 29 pojednávaní a 166 rozhodnutí.
 10. JUDr. Ľubica Krišková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 113 pojednávaní a 322 rozhodnutí.
 11. JUDr. Juraj Považan

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 564 pojednávaní a 952 rozhodnutí.
 12. JUDr. Miroslava Štannerová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 2 293 pojednávaní a 1 896 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 13. JUDr. Martina Mišovicová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 14. Mgr. Štefan Zelenák

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 203 pojednávaní a 396 rozhodnutí.
 15. JUDr. Elena Ondrišová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 416 pojednávaní a 937 rozhodnutí.
 16. JUDr. Marta Nevřelová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. Mgr. Viliam Pohančeník

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 103 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 333 pojednávaní a 516 rozhodnutí.
 18. JUDr. Soňa Smolová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 19. Jana Ružičková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 20. JUDr. Marcela Řepková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
1 – 20 z celkovo 174 výsledkov (61 ms)