Výsledky

 1. JUDr. Jarmila Sopková

  1. Judge at the court Krajský súd Košice, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 2. JUDr. Monika Géciová

  1. Judge at the court Krajský súd Košice, in the meantime we register no hearings and no judgements.
  2. Judge at the court Okresný súd Košice II, we register 1,857 hearings and 1,375 judgements.
 3. JUDr. ThDr. Peter Melichárek

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 4. JUDr. Monika Koščová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 214 pojednávaní a 125 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 018 pojednávaní a 1 747 rozhodnutí.
 5. JUDr. Martin Michalanský

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 273 pojednávaní a 206 rozhodnutí.
 6. JUDr. Ladislav Cakoci

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 911 pojednávaní a 956 rozhodnutí.
 7. JUDr. Igor Ragan

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 358 pojednávaní a 152 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 1 299 pojednávaní a 1 581 rozhodnutí.
 8. JUDr. Eva Baranová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 680 pojednávaní a 1 317 rozhodnutí.
 9. JUDr. Zdenka Kohútová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 065 pojednávaní a 1 463 rozhodnutí.
 10. ThDr. JUDr. Peter Melichárek

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 11. JUDr. Miroslav Osif

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 138 pojednávaní a 297 rozhodnutí.
 12. JUDr. Gizela Majerčák

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 470 pojednávaní a 181 rozhodnutí.
 13. JUDr. Tamara Sklenárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 605 pojednávaní a 1 919 rozhodnutí.
 14. JUDr. Petra Vysaníková

  1. Sudkyňa na súde Správny súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 260 pojednávaní a 123 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 326 pojednávaní a 187 rozhodnutí.
 15. JUDr. Jana Karady

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 136 rozhodnutí.
 16. JUDr. Ladislav Tomčovčík

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 829 pojednávaní a 226 rozhodnutí.
 17. JUDr. Diana Solčányová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 374 pojednávaní a 899 rozhodnutí.
 18. JUDr. Vladimír Hrib

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 19. JUDr. Jarmila Maximová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 215 pojednávaní a 125 rozhodnutí.
 20. JUDr. Imrich Volkai

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 67 pojednávaní a 75 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 142 výsledkov (5 ms)