Výsledky

 1. JUDr. Igor Ragan

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 23 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 1 299 pojednávaní a 1 520 rozhodnutí.
 2. JUDr. Ladislav Cakoci

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 827 pojednávaní a 819 rozhodnutí.
 3. JUDr. Katarína Nemešová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 131 pojednávaní a 7 rozhodnutí.
 4. JUDr. Diana Solčányová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 374 pojednávaní a 819 rozhodnutí.
 5. JUDr. Andrea Mazáková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 39 pojednávaní a 92 rozhodnutí.
 6. JUDr. Ladislav Tomčovčík

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 749 pojednávaní a 179 rozhodnutí.
 7. JUDr. Jaroslav Chlebovič

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 641 pojednávaní a 141 rozhodnutí.
 8. JUDr. Anna Slovinská

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 35 pojednávaní a 294 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 483 pojednávaní a 1 587 rozhodnutí.
 9. JUDr. Marta Goliášová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 355 pojednávaní a 4 rozhodnutia.
 10. JUDr. Vladimír Hrib

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 11. JUDr. Jozef Kuruc

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Košice, evidujeme 489 pojednávaní a 573 rozhodnutí.
 12. JUDr. Andrej Šalata

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 829 pojednávaní a 894 rozhodnutí.
 13. JUDr. Ján Slebodník

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 53 pojednávaní a 962 rozhodnutí.
 14. JUDr. Jarmila Čabaiová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 195 pojednávaní a 635 rozhodnutí.
 15. Mgr. Zuzana Čisovská

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 34 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 029 pojednávaní a 1 851 rozhodnutí.
 16. JUDr. Ján Slovinský

  1. Predseda na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 010 pojednávaní a 766 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Milan Konček

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 393 pojednávaní a 1 328 rozhodnutí.
 18. JUDr. Daniela Mitterpáková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 567 pojednávaní a 96 rozhodnutí.
 19. JUDr. Alexander Husivarga

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 23 pojednávaní a 547 rozhodnutí.
 20. JUDr. Juraj Sopoliga

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 86 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 23 výsledkov (14 ms)