Výsledky

 1. Mgr. Renáta Gavalcová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 6 pojednávaní a 7 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 151 pojednávaní a 533 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 237 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
 2. JUDr. Ivica Čelková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 170 pojednávaní a 16 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 163 rozhodnutí.
 3. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 165 pojednávaní a 161 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 525 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 23 rozhodnutí.
 4. JUDr. Andrea Sedlačková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 1 029 pojednávaní a 491 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 5. JUDr. Gabriela Klenková, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 462 pojednávaní a 440 rozhodnutí.
 6. JUDr. Jana Halušková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 48 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 864 pojednávaní a 2 279 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 237 pojednávaní a 401 rozhodnutí.
 7. JUDr. Alena Priecelová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 22 pojednávaní a 194 rozhodnutí.
 8. JUDr. Harald Stiffel

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 9. Mgr. Viliam Pohančeník

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 140 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 334 pojednávaní a 540 rozhodnutí.
 10. JUDr. Marta Molnárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 398 pojednávaní a 1 702 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 11. JUDr. Jarmila Urbancová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 114 rozhodnutí.
 12. JUDr. Viera Nevedelová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 64 pojednávaní a 1 019 rozhodnutí.
 13. JUDr. Zuzana Ďurišová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 90 pojednávaní a 923 rozhodnutí.
 14. JUDr. Jana Cisárová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 114 rozhodnutí.
 15. JUDr. Martin Bialončík

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 16. JUDr. Valéria Špátová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Ing. Tomáš Valovič

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Jana Zemková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 69 pojednávaní a 791 rozhodnutí.
 19. JUDr. Jaroslava Fúrová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 17 pojednávaní a 568 rozhodnutí.
 20. JUDr. Zuzana Mališová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 571 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 365 pojednávaní a 361 rozhodnutí.
  4. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
1 – 20 z celkovo 182 výsledkov (215 ms)