Výsledky

 1. JUDr. Jana Cisárová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 115 rozhodnutí.
 2. JUDr. Jana Zemková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 70 pojednávaní a 812 rozhodnutí.
 3. JUDr. Ivica Čelková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 178 pojednávaní a 48 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 164 rozhodnutí.
 4. Mgr. Renáta Gavalcová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 23 pojednávaní a 25 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 151 pojednávaní a 541 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 237 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
 5. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 214 pojednávaní a 224 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 25 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 544 rozhodnutí.
 6. JUDr. Andrea Sedlačková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 10 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 1 029 pojednávaní a 491 rozhodnutí.
 7. JUDr. Gabriela Mederová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 8 pojednávaní a 160 rozhodnutí.
 8. JUDr. Dušan Szabó

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 181 pojednávaní a 48 rozhodnutí.
  3. Podpredseda na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 2 030 pojednávaní a 805 rozhodnutí.
 9. JUDr. Jaroslava Fúrová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 19 pojednávaní a 579 rozhodnutí.
 10. JUDr. Ing. Tomáš Valovič

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 11. JUDr. Valéria Špátová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 12. JUDr. Marta Molnárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 398 pojednávaní a 1 715 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 13. JUDr. Harald Stiffel

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 14. JUDr. Viera Nevedelová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 74 pojednávaní a 1 042 rozhodnutí.
 15. JUDr. Alena Priecelová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 24 pojednávaní a 216 rozhodnutí.
 16. JUDr. Zuzana Ďurišová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 90 pojednávaní a 923 rozhodnutí.
 17. JUDr. Martin Bialončík

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Jarmila Urbancová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 114 rozhodnutí.
 19. Mgr. Viliam Pohančeník

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 140 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 334 pojednávaní a 542 rozhodnutí.
 20. JUDr. Jana Halušková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 66 pojednávaní a 29 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 237 pojednávaní a 412 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 864 pojednávaní a 2 280 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 186 výsledkov (8 ms)