Výsledky

 1. JUDr. Emil Bdžoch

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 6 rozhodnutí.
 2. JUDr. Zuzana Ďurišová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 90 pojednávaní a 921 rozhodnutí.
 3. JUDr. Jana Cisárová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 114 rozhodnutí.
 4. JUDr. Ivica Čelková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 121 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 162 rozhodnutí.
 5. JUDr. Alžbeta Černičková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 6. JUDr. Jaroslava Fúrová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 17 pojednávaní a 517 rozhodnutí.
 7. JUDr. Peter Hatala

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 5 pojednávaní a 23 rozhodnutí.
 8. JUDr. Gabriela Klenková, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 460 pojednávaní a 419 rozhodnutí.
 9. JUDr. Juraj Seman

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 3 rozhodnutia.
 10. JUDr. Katarína Slováčeková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 907 pojednávaní a 555 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 42 rozhodnutí.
 11. JUDr. Harald Stiffel

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 12. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 13 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 121 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 524 rozhodnutí.
 13. JUDr. Lubor Šebo

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 18 pojednávaní a 304 rozhodnutí.
 14. JUDr. Ján Šikuta, PhD.

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 15. JUDr. Ivana Izakovičová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 154 rozhodnutí.
 16. JUDr. Ing. Anton Jakubík

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Gabriela Mederová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 128 rozhodnutí.
 18. JUDr. Soňa Mesiarkinová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 96 rozhodnutí.
 19. JUDr. Marta Molnárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 301 pojednávaní a 1 602 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 20. JUDr. Darina Ličková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 133 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 166 výsledkov (8 ms)