Výsledky

 1. JUDr. Jana Škrabáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 566 pojednávaní a 284 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
 2. Mgr. Marta Hirešová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 13 rozhodnutí.
 3. Mgr. Peter Doktor

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 167 rozhodnutí.
 4. JUDr. Stella Ayachová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 333 rozhodnutí.
 5. JUDr. Radoslav Šulgan

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 8 rozhodnutí.
 6. Ľubica Bertóková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 221 rozhodnutí.
 7. Mgr. Zuzana Gašpirová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 8. JUDr. Veronika Zemančíková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 90 rozhodnutí.
 9. Mgr. Elena Šerfelová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 93 rozhodnutí.
 10. Beata Králová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 11. Mgr. Michal Blahovec

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 12. JUDr. Andrea Hrneková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 555 pojednávaní a 1 823 rozhodnutí.
 13. JUDr. Otília Doláková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 4 540 pojednávaní a 2 403 rozhodnutí.
 14. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 214 pojednávaní a 224 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 25 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 544 rozhodnutí.
 15. JUDr. Zuzana Kučerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 614 pojednávaní a 236 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 222 pojednávaní a 1 057 rozhodnutí.
 16. Mgr. Daniela Drnáková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 11 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 837 pojednávaní a 498 rozhodnutí.
 17. JUDr. Silvia Rovňáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Zuzana Mališová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 6 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 365 pojednávaní a 363 rozhodnutí.
  4. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 574 rozhodnutí.
 19. JUDr. Roman Fitt

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 2 259 pojednávaní a 1 737 rozhodnutí.
 20. JUDr. Filip Gylányi

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
1 – 20 z celkovo 159 výsledkov (6 ms)