Výsledky

 1. JUDr. Jana Škrabáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 566 pojednávaní a 284 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
 2. JUDr. Silvia Rovňáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 165 pojednávaní a 161 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 525 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 23 rozhodnutí.
 4. JUDr. Zuzana Kučerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 468 pojednávaní a 152 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 222 pojednávaní a 1 052 rozhodnutí.
 5. Mgr. Marta Hirešová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 13 rozhodnutí.
 6. JUDr. Andrea Hrneková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 555 pojednávaní a 1 801 rozhodnutí.
 7. Mgr. Peter Doktor

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 166 rozhodnutí.
 8. JUDr. Stella Ayachová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 333 rozhodnutí.
 9. JUDr. Radoslav Šulgan

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 8 rozhodnutí.
 10. Ľubica Bertóková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 221 rozhodnutí.
 11. Mgr. Zuzana Gašpirová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 12. JUDr. Veronika Zemančíková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 69 rozhodnutí.
 13. Mgr. Elena Šerfelová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 92 rozhodnutí.
 14. Beata Králová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 15. JUDr. Otília Doláková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 4 543 pojednávaní a 2 368 rozhodnutí.
 16. Mgr. Michal Blahovec

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 17. Mgr. Daniela Drnáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 819 pojednávaní a 407 rozhodnutí.
 18. JUDr. Zuzana Mališová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 571 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 365 pojednávaní a 361 rozhodnutí.
  4. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 19. JUDr. Viera Marková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 916 pojednávaní a 655 rozhodnutí.
 20. Mgr. Patricia Skotnická

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 312 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 770 pojednávaní a 819 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 139 výsledkov (135 ms)