Výsledky

 1. Mgr. Michal Blahovec

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 2. Mgr. Zuzana Gašpirová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 3. JUDr. Veronika Zemančíková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 55 rozhodnutí.
 4. Mgr. Zuzana Belanová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 683 pojednávaní a 224 rozhodnutí.
 5. JUDr. Marek Števček, PhD.

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 8 rozhodnutí.
 6. JUDr. Zuzana Moťovská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 7. JUDr. Silvia Rovňáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 8. JUDr. Ildikó Kohoutová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
 9. Mgr. Angela Balázsová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 8 pojednávaní a 5 477 rozhodnutí.
 10. Mgr. Pavol Dekánek

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 434 pojednávaní a 195 rozhodnutí.
 11. Mgr. Patricia Skotnická

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 88 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 770 pojednávaní a 816 rozhodnutí.
 12. JUDr. Dana Káčerová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 678 pojednávaní a 1 367 rozhodnutí.
 13. JUDr. Anna Kašajová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 99 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 254 pojednávaní a 729 rozhodnutí.
 14. JUDr. Roland Kemény

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 214 pojednávaní a 913 rozhodnutí.
 15. Mgr. Katarína Škultétyová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 895 pojednávaní a 2 627 rozhodnutí.
 16. JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 974 pojednávaní a 1 493 rozhodnutí.
 17. JUDr. Edita Sahánková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 7 pojednávaní a 3 391 rozhodnutí.
 18. Mgr. Patrícia Železníková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 170 pojednávaní a 405 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 19. Mgr. Matúš Hanus

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 509 rozhodnutí.
 20. JUDr. Johana Máčajová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 637 pojednávaní a 658 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 9 rozhodnutí.