Výsledky

 1. Mgr. Adam Petrovič

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 4 rozhodnutia.
 2. Lucia Cabadajová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. JUDr. Anna Ucháľová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 15 rozhodnutí.
 4. Jana Vitkovičová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 5. Mgr. Ágnes Nagyová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 601 pojednávaní a 205 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Galanta, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 830 rozhodnutí.
 6. JUDr. Lucia Zelinková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 9 rozhodnutí.
 7. Mgr. Michal Kukla

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 10 rozhodnutí.
 8. Darina Fraňová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 195 rozhodnutí.
 9. JUDr. Michal Valent

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 677 pojednávaní a 554 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 72 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 10. JUDr. Vladimír Sklenka

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 495 pojednávaní a 1 546 rozhodnutí.
 11. Mgr. Kristína Güner

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 7 rozhodnutí.
 12. JUDr. Marta Lauková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
 13. JUDr. Iveta Šaranská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 14. JUDr. Zuzana Hlistová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 319 pojednávaní a 555 rozhodnutí.
 15. JUDr. Barbara Bezdíčková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 16. Mgr. Magdaléna Bošková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 242 pojednávaní a 58 rozhodnutí.
 17. JUDr. Antónia Bednarčík

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 896 pojednávaní a 398 rozhodnutí.
 18. Mgr. Denisa Drúžková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 232 pojednávaní a 163 rozhodnutí.
 19. Mgr. Martin Jenis

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 512 pojednávaní a 199 rozhodnutí.
 20. JUDr. Lukáš Ilenin

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.