Výsledky

 1. Mgr. Matúš Hanus

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 495 rozhodnutí.
 2. JUDr. Barbara Bezdíčková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 3. JUDr. Anna Ucháľová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 15 rozhodnutí.
 4. Darina Fraňová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 185 rozhodnutí.
 5. JUDr. Johana Máčajová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 289 pojednávaní a 187 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 9 rozhodnutí.
 6. Mgr. Adam Petrovič

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 4 rozhodnutia.
 7. Lucia Cabadajová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 8. JUDr. Michal Valent

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 595 pojednávaní a 499 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 9. JUDr. Vladimír Sklenka

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 436 pojednávaní a 894 rozhodnutí.
 10. Mgr. Kristína Güner

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 6 rozhodnutí.
 11. JUDr. Iveta Šaranská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 12. JUDr. Marta Lauková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 13. JUDr. Zuzana Hlistová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 024 pojednávaní a 373 rozhodnutí.
 14. Mgr. Denisa Drúžková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 243 pojednávaní a 99 rozhodnutí.
 15. Mgr. Martin Jenis

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 350 pojednávaní a 56 rozhodnutí.
 16. Mgr. Magdaléna Bošková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 242 pojednávaní a 61 rozhodnutí.
 17. JUDr. Antónia Bednarčík

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 594 pojednávaní a 166 rozhodnutí.
 18. JUDr. Anna Kašajová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 254 pojednávaní a 678 rozhodnutí.
 19. JUDr. Otília Belavá

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 208 pojednávaní a 998 rozhodnutí.
 20. JUDr. Beata Bizoňová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 765 pojednávaní a 1 312 rozhodnutí.