Výsledky

 1. Mgr. Monika Grešková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. JUDr. Jarmila Gulová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 617 rozhodnutí.
 3. JUDr. Stanislav Dutko

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 622 pojednávaní a 754 rozhodnutí.
 4. JUDr. Beata Bizoňová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 006 pojednávaní a 1 495 rozhodnutí.
 5. JUDr. Denisa Cviková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 264 pojednávaní a 1 002 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 138 pojednávaní a 146 rozhodnutí.
 6. JUDr. Otília Belavá

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 215 pojednávaní a 33 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 208 pojednávaní a 1 055 rozhodnutí.
 7. Mgr. Nina Kollárová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 1 276 pojednávaní a 556 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 041 pojednávaní a 1 160 rozhodnutí.
 8. Mgr. Alžbeta Mitríková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 207 rozhodnutí.
 9. Mgr. Ján Böhmer

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 11 rozhodnutí.
 10. Mgr. Jana Heveriová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 164 rozhodnutí.
 11. JUDr. Jana Vrablcová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 49 rozhodnutí.
 12. Mgr. Eva Chrančoková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 7 rozhodnutí.
 13. JUDr. Ivana Kuteľová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 14. Mgr. Rudolf Večerka

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 12 rozhodnutí.
 15. JUDr. Ján Golian, PhD.

  1. Predseda na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 034 pojednávaní a 468 rozhodnutí.
 16. Mgr. Barbara Bezdičková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
 17. JUDr. Lea Gubová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 568 pojednávaní a 249 rozhodnutí.
 18. JUDr. Branislav Harabin

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 433 pojednávaní a 213 rozhodnutí.
 19. JUDr. Marta Hirešová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 15 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 20. JUDr. Zuzana Doricová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 549 pojednávaní a 1 394 rozhodnutí.