Výsledky

 1. JUDr. Denisa Cviková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 105 pojednávaní a 760 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 138 pojednávaní a 132 rozhodnutí.
 2. JUDr. Stanislav Dutko

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 622 pojednávaní a 726 rozhodnutí.
 3. Mgr. Monika Grešková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 4. JUDr. Jarmila Gulová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 579 rozhodnutí.
 5. Mgr. Nina Kollárová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 041 pojednávaní a 1 114 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 1 030 pojednávaní a 334 rozhodnutí.
 6. Mgr. Alžbeta Mitríková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 205 rozhodnutí.
 7. Mgr. Ján Böhmer

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 11 rozhodnutí.
 8. JUDr. Jana Vrablcová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 48 rozhodnutí.
 9. Mgr. Jana Heveriová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 161 rozhodnutí.
 10. Mgr. Barbara Bezdičková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
 11. JUDr. Ivana Kuteľová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 12. Mgr. Rudolf Večerka

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 9 rozhodnutí.
 13. Mgr. Eva Chrančoková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 7 rozhodnutí.
 14. JUDr. Ján Golian, PhD.

  1. Predseda na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 811 pojednávaní a 310 rozhodnutí.
 15. JUDr. Lea Gubová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 324 pojednávaní a 12 rozhodnutí.
 16. JUDr. Branislav Harabin

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 333 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
 17. JUDr. Stanislava Bezáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 4 pojednávania a 2 378 rozhodnutí.
 18. JUDr. Marta Barková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 71 pojednávaní a 105 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 595 pojednávaní a 1 324 rozhodnutí.
 19. JUDr. Gabriela Buľubašová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 014 pojednávaní a 2 263 rozhodnutí.
 20. JUDr. Eva Fulcová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 12 pojednávaní a 81 rozhodnutí.
  2. Predseda na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 3 pojednávania a 305 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 61 pojednávaní a 92 rozhodnutí.