Výsledky

 1. JUDr. Eva Fulcová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 219 pojednávaní a 204 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 61 pojednávaní a 94 rozhodnutí.
  3. Predseda na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 3 pojednávania a 307 rozhodnutí.
 2. JUDr. Marta Barková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 207 pojednávaní a 169 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 595 pojednávaní a 1 381 rozhodnutí.
 3. JUDr. Stanislava Bezáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 4 pojednávania a 2 467 rozhodnutí.
 4. JUDr. Gabriela Buľubašová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 131 pojednávaní a 2 496 rozhodnutí.
 5. JUDr. Viera Hadrbulcová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 207 pojednávaní a 1 217 rozhodnutí.
 6. JUDr. Mariana Harvancová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 134 pojednávaní a 34 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 993 pojednávaní a 993 rozhodnutí.
 7. JUDr. Helena Hausleitnerová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 973 pojednávaní a 626 rozhodnutí.
 8. JUDr. Annamária Katarína Majerová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 9. JUDr. Emília Szullová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 918 pojednávaní a 1 050 rozhodnutí.
 10. JUDr. Juraj Mihál

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 854 pojednávaní a 281 rozhodnutí.
 11. JUDr. Miriam Repáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 526 pojednávaní a 1 199 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 188 pojednávaní a 270 rozhodnutí.
 12. JUDr. Helena Kožíková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 49 pojednávaní a 34 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 103 pojednávaní a 297 rozhodnutí.
 13. JUDr. Ivona Hrčeková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 339 pojednávaní a 622 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 49 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 14. Mgr. Pavol Tomík

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 662 pojednávaní a 886 rozhodnutí.
 15. Mgr. Jana Gachová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 29 rozhodnutí.
 16. Mgr. Dušan Miškovčík

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 14 rozhodnutí.
 17. JUDr. Viera Pirohová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 503 rozhodnutí.
 18. JUDr. Judit Dobos

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 pojednávania a 963 rozhodnutí.
 19. Mgr. Jana Brídziková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 475 pojednávaní a 156 rozhodnutí.
 20. Mgr. Jana Janics Bajánková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 106 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 598 pojednávaní a 735 rozhodnutí.