Výsledky

 1. JUDr. Zuzana Doricová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 304 pojednávaní a 1 235 rozhodnutí.
 2. JUDr. Ivona Hrčeková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 339 pojednávaní a 442 rozhodnutí.
 3. JUDr. Mariana Harvancová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 993 pojednávaní a 945 rozhodnutí.
 4. JUDr. Helena Hausleitnerová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 973 pojednávaní a 590 rozhodnutí.
 5. JUDr. Viera Hadrbulcová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 009 pojednávaní a 1 048 rozhodnutí.
 6. JUDr. Helena Kožíková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 49 pojednávaní a 32 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 103 pojednávaní a 292 rozhodnutí.
 7. JUDr. Annamária Katarína Majerová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 8. JUDr. Miriam Repáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 479 pojednávaní a 808 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 188 pojednávaní a 265 rozhodnutí.
 9. JUDr. Emília Szullová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 918 pojednávaní a 998 rozhodnutí.
 10. Mgr. Pavol Tomík

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 355 pojednávaní a 730 rozhodnutí.
 11. JUDr. Viera Pirohová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 448 rozhodnutí.
 12. Mgr. Dušan Miškovčík

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 14 rozhodnutí.
 13. Mgr. Jana Gachová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 28 rozhodnutí.
 14. JUDr. Judit Dobos

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 pojednávania a 929 rozhodnutí.
 15. JUDr. Martina Líšková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 662 pojednávaní a 330 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 301 pojednávaní a 283 rozhodnutí.
 16. Mgr. Daša Hlavatá

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 49 rozhodnutí.
 17. Mgr. Jana Janics

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. Mgr. Jana Brídziková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 227 pojednávaní a 37 rozhodnutí.
 19. JUDr. Eva Kresl

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 574 pojednávaní a 130 rozhodnutí.
 20. Mgr. Jana Janics Bajánková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 525 pojednávaní a 482 rozhodnutí.