Výsledky

 1. JUDr. Ladislav Bujňák

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 154 pojednávaní a 692 rozhodnutí.
 2. JUDr. Richard Bureš

  1. Sudca na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 765 pojednávaní a 201 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 1 203 pojednávaní a 457 rozhodnutí.
 3. JUDr. Ľubomír Bušík, PhD.

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 243 rozhodnutí.
 4. JUDr. Ján Buvala

  1. Sudca na súde Špecializovaný trestný súd, evidujeme 67 pojednávaní a 60 rozhodnutí.
 5. JUDr. Katarína Fakanová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 2 648 pojednávaní a 2 147 rozhodnutí.
 6. JUDr. Dana Farkašová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 7. JUDr. Ľubica Farkašová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 969 pojednávaní a 1 518 rozhodnutí.
 8. Mgr. Milena Fegyesová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 752 pojednávaní a 1 007 rozhodnutí.
 9. Mgr. Božena Csibrányiová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 1 347 pojednávaní a 711 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 112 rozhodnutí.
 10. JUDr. Ivica Čelková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 156 rozhodnutí.
 11. JUDr. Jana Fígerová

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 709 pojednávaní a 1 452 rozhodnutí.
 12. JUDr. Roman Fitt

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 1 627 pojednávaní a 1 226 rozhodnutí.
 13. JUDr. Ladislav Cakoci

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 742 pojednávaní a 737 rozhodnutí.
 14. JUDr. Jana Cisárová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 52 rozhodnutí.
 15. Mgr. Gabriel Frankovič

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 664 pojednávaní a 468 rozhodnutí.
 16. Mgr. Jolana Fuchsová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 138 pojednávaní a 316 rozhodnutí.
 17. JUDr. Jaroslava Fúrová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 15 pojednávaní a 424 rozhodnutí.
 18. JUDr. Zuzana Gajerová

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 2 105 pojednávaní a 881 rozhodnutí.
 19. JUDr. Alica Gálová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 1 355 pojednávaní a 2 285 rozhodnutí.
 20. JUDr. Mária Hirjaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 3 391 pojednávaní a 3 511 rozhodnutí.