Výsledky

 1. JUDr. Barbora Čavojská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. JUDr. Alena Hudecová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 39 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 3. JUDr. Ing. Gabriela Sopková, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 45 pojednávaní a 70 rozhodnutí.
 4. Mgr. Andrea Szombathová Poláková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 5. Mgr. Fedor Benka

  1. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 8 pojednávaní a 1 367 rozhodnutí.
 6. JUDr. René Milták

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 260 pojednávaní a 828 rozhodnutí.
 7. JUDr. Katarína Bartalská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 369 pojednávaní a 789 rozhodnutí.
 8. Mgr. Lucia Kallová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 10 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 9. Mgr. Tomáš Kelner

  1. Neznámy pracovník na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 pojednávanie a 2 292 rozhodnutí.
 10. Mgr. Anna Móroczová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 667 pojednávaní a 738 rozhodnutí.
 11. JUDr. Peter Vrbjar

  1. Predseda na súde Okresný súd Piešťany, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudca na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 814 pojednávaní a 683 rozhodnutí.
 12. JUDr. Barbora Sopková

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 266 pojednávaní a 847 rozhodnutí.
 13. JUDr. Anna Savková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 13 rozhodnutí.
 14. JUDr. Eva Kősegiová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 15. JUDr. Denisa Bučková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 79 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 16. JUDr. Martina Zeleňaková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 137 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Iveta Jenčová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 3 065 pojednávaní a 3 542 rozhodnutí.
 18. JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
 19. JUDr. Martina Brniaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 429 pojednávaní a 1 505 rozhodnutí.
 20. JUDr. Marián Dunčko

  1. Sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 387 pojednávaní a 684 rozhodnutí.