Výsledky

 1. Mgr. Jana Mičeková

  1. Judge at the court Okresný súd Galanta, we register 737 hearings and 523 judgements.
 2. JUDr. Tomáš Paranič

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 328 pojednávaní a 133 rozhodnutí.
 3. JUDr. Júlia Malegová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 441 pojednávaní a 236 rozhodnutí.
 4. JUDr. Natália Laurenčíková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 146 pojednávaní a 9 rozhodnutí.
 5. JUDr. Barbora Čavojská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 6. JUDr. Alena Hudecová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 8 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 7. JUDr. Ing. Gabriela Sopková, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 22 pojednávaní a 70 rozhodnutí.
 8. Mgr. Andrea Szombathová Poláková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 9. Mgr. Fedor Benka

  1. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 8 pojednávaní a 1 384 rozhodnutí.
3201 – 3209 z celkovo 3 209 výsledkov (4 ms)