Výsledky

 1. JUDr. Eva Martonová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Martin, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. JUDr. Adriana Murínová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 221 pojednávaní a 321 rozhodnutí.
 3. JUDr. Zuzana Matyiová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 285 pojednávaní a 396 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 978 pojednávaní a 1 365 rozhodnutí.
 4. JUDr. Slávka Maruščáková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 306 pojednávaní a 773 rozhodnutí.
 5. JUDr. Marek Dudík

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 329 pojednávaní a 153 rozhodnutí.
 6. JUDr. Tatiana Zsigarčíková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 7. JUDr. Vladimír Kotus

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 875 pojednávaní a 805 rozhodnutí.
 8. Mgr. Mariana Podbehlá

  1. Sudca na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 9. Mgr. Andrea Szombathová Poláková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 10. JUDr. Miroslav Račko

  1. Predseda na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 1 896 pojednávaní a 2 588 rozhodnutí.
 11. JUDr. Ľubica Bajzová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 750 pojednávaní a 800 rozhodnutí.
 12. JUDr. Margita Kovaľová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 1 455 pojednávaní a 1 316 rozhodnutí.
 13. JUDr. Alžbeta Gnothová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 14. JUDr. Mária Žáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 763 pojednávaní a 1 476 rozhodnutí.
 15. JUDr. Martina Nemravová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 203 pojednávaní a 457 rozhodnutí.
 16. JUDr. Táňa Veščičiková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 201 pojednávaní a 507 rozhodnutí.
 17. JUDr. Daniela Baranová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 4 145 pojednávaní a 2 794 rozhodnutí.
 18. Mgr. Fedor Benka

  1. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 213 pojednávaní a 1 567 rozhodnutí.
 19. Mgr. Zuzana Bezáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 4 203 pojednávaní a 4 171 rozhodnutí.
 20. JUDr. Agáta Burkušová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 3 004 pojednávaní a 1 905 rozhodnutí.