Výsledky

 1. Mgr. Kristína Taranzová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava IV, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 103 rozhodnutí.
 2. JUDr. Roman Zátek

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Zvolen, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 900 rozhodnutí.
 3. JUDr. Michaela Čierťaská

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 39 rozhodnutí.
 4. Mgr. Tímea Takáčová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Trebišov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 457 rozhodnutí.
 5. JUDr. Michaela Gregušová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Senica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 442 rozhodnutí.
 6. Mgr. Tomáš Šteflík

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Skalica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 56 rozhodnutí.
 7. Mgr. Vladimíra Livinková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 9 rozhodnutí.
 8. Mgr. Tomáš Danč

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 65 rozhodnutí.
 9. Mgr. Lenka Neomániová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Komárno, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 51 rozhodnutí.
 10. Mgr. Marta Hirešová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 13 rozhodnutí.
 11. JUDr. Ľubomíra Jakúbková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 263 rozhodnutí.
 12. Ivana Pavlovičová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 6 rozhodnutí.
 13. Mgr. Iveta Valterová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Prievidza, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 635 rozhodnutí.
 14. Bc. Janka Pakšiová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Topoľčany, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 104 rozhodnutí.
 15. JUDr. Jana Smolejová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 12 rozhodnutí.
 16. Lubica Angelovičová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
 17. JUDr. Matej Čintala

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 18. Tajomníčka Monika Pečková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Ružomberok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 19. Dagmar Michaláková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 20. JUDr. Isabel Fulková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 161 rozhodnutí.