Výsledky

 1. JUDr. Zuzana Biščáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 5 105 pojednávaní a 3 342 rozhodnutí.
 2. JUDr. Ingrid Daxner

  1. Sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 3 040 pojednávaní a 847 rozhodnutí.
 3. Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 100 pojednávaní a 30 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 114 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 4. JUDr. Darina Dobošová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 3 167 pojednávaní a 2 931 rozhodnutí.
 5. JUDr. Otília Doláková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 3 986 pojednávaní a 2 171 rozhodnutí.
 6. JUDr. Marcela Dolníková Žabková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 954 pojednávaní a 343 rozhodnutí.
 7. Mgr. Daniela Drnáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 466 pojednávaní a 305 rozhodnutí.
 8. JUDr. Martina Dubovcová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 886 pojednávaní a 596 rozhodnutí.
 9. JUDr. Jana Dudíková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 64 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 335 pojednávaní a 2 885 rozhodnutí.
 10. JUDr. Adriana Dulovičová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 1 990 pojednávaní a 2 030 rozhodnutí.
 11. JUDr. Zuzana Ďurišová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 90 pojednávaní a 921 rozhodnutí.
 12. Mgr. Zoltán Dusza

  1. Sudca na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 452 pojednávaní a 717 rozhodnutí.
 13. JUDr. Eva Dzúriková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 140 pojednávaní a 45 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 755 pojednávaní a 572 rozhodnutí.
 14. JUDr. Katarína Fakanová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 2 831 pojednávaní a 2 414 rozhodnutí.
 15. JUDr. Dana Farkašová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 16. JUDr. Ľubica Farkašová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 002 pojednávaní a 1 988 rozhodnutí.
 17. Mgr. Milena Fegyesová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 752 pojednávaní a 1 072 rozhodnutí.
 18. JUDr. Jana Fígerová

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 844 pojednávaní a 1 578 rozhodnutí.
 19. JUDr. Roman Fitt

  1. Predseda na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 1 927 pojednávaní a 1 466 rozhodnutí.
 20. Mgr. Gabriel Frankovič

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 664 pojednávaní a 478 rozhodnutí.