Výsledky

 1. JUDr. Jaroslav Ivan

  1. Sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 2 588 pojednávaní a 2 024 rozhodnutí.
 2. JUDr. Silvia Rovňáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. JUDr. Jana Smereková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 1 108 pojednávaní a 2 327 rozhodnutí.
 4. JUDr. Štefan Tomašovský

  1. Predseda na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 2 977 pojednávaní a 3 153 rozhodnutí.
 5. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 165 pojednávaní a 161 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 525 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 23 rozhodnutí.
 6. JUDr. Michaela Štiglicová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 2 356 pojednávaní a 1 538 rozhodnutí.
 7. JUDr. Anna Kovaľová

  1. Predseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 881 pojednávaní a 828 rozhodnutí.
 8. JUDr. Klaudia Kosková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 257 pojednávaní a 935 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 473 pojednávaní a 603 rozhodnutí.
 9. Mgr. Ondrej Labancz

  1. Sudca na súde Okresný súd Rimavská Sobota, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 10. JUDr. Mária Kupková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 20 pojednávaní a 230 rozhodnutí.
 11. JUDr. Michal Matulník

  1. Sudca na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 12. JUDr. Jarmila Badíková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 666 pojednávaní a 1 279 rozhodnutí.
 13. JUDr. Ivana Gajdošová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 280 pojednávaní a 203 rozhodnutí.
 14. JUDr. Monika Plešivčáková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Čadca, evidujeme 2 pojednávania a 1 010 rozhodnutí.
 15. JUDr. Andrea Sedlačková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 1 029 pojednávaní a 491 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 16. JUDr. Bronislava Fedurcová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 1 pojednávanie a 136 rozhodnutí.
 17. Mgr. Erika Gemerová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Veľký Krtíš, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 753 rozhodnutí.
 18. JUDr. Zuzana Berežná

  1. Sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 981 pojednávaní a 767 rozhodnutí.
 19. JUDr. Alena Zbojová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Dolný Kubín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 463 rozhodnutí.
 20. JUDr. Martina Dubovcová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 1 028 pojednávaní a 666 rozhodnutí.