Výsledky

 1. JUDr. Lucia Kojtalová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Považská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 252 rozhodnutí.
 2. Mgr. Juraj Herško

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Piešťany, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 145 rozhodnutí.
 3. JUDr. Lucia Rusiňáková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 755 rozhodnutí.
 4. Mgr. Vladislav Birás

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava IV, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 73 rozhodnutí.
 5. Mgr. Nelly Erbertová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Skalica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 744 rozhodnutí.
 6. JUDr. Iveta Sýkorová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 3 717 pojednávaní a 1 665 rozhodnutí.
 7. JUDr. Mária Vrtochová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 302 pojednávaní a 448 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 235 pojednávaní a 470 rozhodnutí.
 8. JUDr. Andrea Gindlová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 3 443 pojednávaní a 3 240 rozhodnutí.
 9. JUDr. Eva Matulayová, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 941 pojednávaní a 844 rozhodnutí.
 10. JUDr. Zuzana Kučerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 468 pojednávaní a 152 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 222 pojednávaní a 1 052 rozhodnutí.
 11. JUDr. Mária Kubincová, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 83 pojednávaní a 23 rozhodnutí.
 12. JUDr. Milan Petričko

  1. Sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 566 pojednávaní a 701 rozhodnutí.
 13. JUDr. Beáta Šuťaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 2 763 pojednávaní a 1 600 rozhodnutí.
 14. JUDr. Zuzana Štubniaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 4 rozhodnutia.
 15. JUDr. Gabriela Klenková, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 462 pojednávaní a 440 rozhodnutí.
 16. JUDr. Katarína Janečková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 4 220 pojednávaní a 4 018 rozhodnutí.
 17. JUDr. Ing. Jozef Kočička

  1. Sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Simona Mati

  1. Sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 435 pojednávaní a 349 rozhodnutí.
 19. JUDr. Ľudmila Hricková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 487 pojednávaní a 741 rozhodnutí.
 20. JUDr. Pavol Polka

  1. Sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 559 pojednávaní a 175 rozhodnutí.