Výsledky

 1. JUDr. Jana Halušková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 9 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 237 pojednávaní a 383 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 864 pojednávaní a 2 276 rozhodnutí.
 2. JUDr. Jana Berešová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 2 847 pojednávaní a 1 816 rozhodnutí.
 3. JUDr. Katarína Morozová Nemcová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 534 pojednávaní a 1 444 rozhodnutí.
 4. JUDr. Barbara Michalková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 163 pojednávaní a 268 rozhodnutí.
 5. Mgr. Martina Kmeťková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 86 rozhodnutí.
 6. JUDr. Lívia Mikulášová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 138 pojednávaní a 310 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 837 rozhodnutí.
 7. JUDr. Ľudmila Hricková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 260 pojednávaní a 605 rozhodnutí.
 8. Mgr. Juraj Herško

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Piešťany, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 147 rozhodnutí.
 9. JUDr. Lucia Rusiňáková

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 754 rozhodnutí.
 10. Mgr. Vladislav Birás

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava IV, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 73 rozhodnutí.
 11. Mgr. Nelly Erbertová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Skalica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 747 rozhodnutí.
 12. Mgr. Jana Cirbesová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 43 rozhodnutí.
 13. Mgr. Elena Mazúchová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 427 rozhodnutí.
 14. JUDr. Zuzana Džupinová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Košice II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 133 rozhodnutí.
 15. JUDr. Miroslav Osif

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 736 pojednávaní a 218 rozhodnutí.
 16. Mgr. Milan Varga

  1. Sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 545 pojednávaní a 444 rozhodnutí.
 17. Mgr. Kristína Taranzová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava IV, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 103 rozhodnutí.
 18. JUDr. Roman Zátek

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Zvolen, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 899 rozhodnutí.
 19. JUDr. Michaela Čierťaská

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 39 rozhodnutí.
 20. JUDr. Ľubomír Bušík, PhD.

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 302 pojednávaní a 318 rozhodnutí.