Výsledky

 1. JUDr. Peter Hatala

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 15 rozhodnutí.
 2. JUDr. Andrea Havírová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 1 868 pojednávaní a 1 274 rozhodnutí.
 3. JUDr. Veronika Húšťová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Martin, evidujeme 297 pojednávaní a 736 rozhodnutí.
 4. Mgr. Dušan Chamula

  1. Sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 914 pojednávaní a 1 061 rozhodnutí.
 5. Mgr. Vojtech Chmelan

  1. Sudca na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 1 921 pojednávaní a 1 193 rozhodnutí.
 6. JUDr. Andrej Chuda

  1. Sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 917 pojednávaní a 888 rozhodnutí.
 7. JUDr. Jaroslav Ivan

  1. Sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 2 274 pojednávaní a 1 643 rozhodnutí.
 8. JUDr. Ivana Izakovičová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 102 rozhodnutí.
 9. JUDr. Ing. Anton Jakubík

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 10. JUDr. Miroslav Jamrich

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 825 pojednávaní a 1 350 rozhodnutí.
 11. JUDr. Gabriela Janáková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 814 pojednávaní a 468 rozhodnutí.
 12. JUDr. Mária Hajdínová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 621 pojednávaní a 615 rozhodnutí.
 13. Mgr. Kazimíra Hallová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
 14. JUDr. Jana Halušková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 8 pojednávaní a 227 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 862 pojednávaní a 2 188 rozhodnutí.
 15. Mgr. Ivana Hanuščaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 4 206 pojednávaní a 3 019 rozhodnutí.
 16. JUDr. Eva Kovácsová

  1. Predseda na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 1 282 pojednávaní a 1 252 rozhodnutí.
 17. JUDr. Lenka Kováčová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 41 pojednávaní a 25 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 634 pojednávaní a 524 rozhodnutí.
 18. JUDr. Anna Kovaľová

  1. Predseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 372 pojednávaní a 633 rozhodnutí.
 19. JUDr. Vladimír Kozáčik

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 291 pojednávaní a 1 560 rozhodnutí.
 20. JUDr. Pavlína Krajčírová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 749 pojednávaní a 620 rozhodnutí.