Výsledky

 1. JUDr. Antónia Kandravá

  1. Sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 691 pojednávaní a 1 777 rozhodnutí.
 2. JUDr. Dominika Vavreková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 676 rozhodnutí.
 3. JUDr. Jana Halušková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 48 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 864 pojednávaní a 2 279 rozhodnutí.
  3. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 237 pojednávaní a 402 rozhodnutí.
 4. JUDr. Jana Berešová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 3 200 pojednávaní a 2 180 rozhodnutí.
 5. JUDr. Katarína Morozová Nemcová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 2 011 pojednávaní a 1 645 rozhodnutí.
 6. JUDr. Barbara Michalková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 163 pojednávaní a 271 rozhodnutí.
 7. JUDr. Elena Petrusová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 2 567 pojednávaní a 2 133 rozhodnutí.
 8. JUDr. Andrea Havírová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 2 116 pojednávaní a 1 478 rozhodnutí.
 9. JUDr. Ľubica Farkašová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 002 pojednávaní a 1 998 rozhodnutí.
 10. JUDr. Mária Krausová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 3 885 pojednávaní a 1 327 rozhodnutí.
 11. JUDr. Viera Kumová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 3 708 pojednávaní a 2 414 rozhodnutí.
 12. JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

  1. Sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 788 pojednávaní a 403 rozhodnutí.
 13. JUDr. Ľubomír Bušík, PhD.

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 482 pojednávaní a 366 rozhodnutí.
 14. JUDr. Dušan Ďurian

  1. Sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 225 pojednávaní a 154 rozhodnutí.
 15. Mgr. Jana Cirbesová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 43 rozhodnutí.
 16. Mgr. Elena Mazúchová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 427 rozhodnutí.
 17. JUDr. Zuzana Džupinová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Košice II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 128 rozhodnutí.
 18. Mgr. Milan Varga

  1. Sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 547 pojednávaní a 444 rozhodnutí.
 19. Mgr. Kristína Taranzová

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Bratislava IV, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 103 rozhodnutí.
 20. JUDr. Roman Zátek

  1. Pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Zvolen, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 899 rozhodnutí.