Sudcovia

Výsledky

 1. JUDr. Jana Scholtzová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 3 718 pojednávaní a 1 029 rozhodnutí.
 2. JUDr. Andrea Gazdagová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 689 pojednávaní a 3 509 rozhodnutí.
 3. JUDr. Monika Jakubová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 3 692 pojednávaní a 2 980 rozhodnutí.
 4. JUDr. Oľga Tatranská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 687 pojednávaní a 7 742 rozhodnutí.
 5. JUDr. Ľubica Cambelová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 3 681 pojednávaní a 2 642 rozhodnutí.
 6. JUDr. Jarmila Dušáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 3 687 pojednávaní a 4 043 rozhodnutí.
 7. JUDr. Ľubica Adamčíková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 663 pojednávaní a 2 237 rozhodnutí.
 8. JUDr. Ivan Pavlovič

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 3 640 pojednávaní a 2 296 rozhodnutí.
 9. JUDr. Dana Macášková

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 3 639 pojednávaní a 2 776 rozhodnutí.
 10. JUDr. Jozef Engel

  1. Sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 3 639 pojednávaní a 2 490 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 11. JUDr. Alena Roštárová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 3 633 pojednávaní a 2 527 rozhodnutí.
 12. Mgr. Viera Betáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 3 617 pojednávaní a 4 048 rozhodnutí.
 13. JUDr. Dagmar Aradská

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 3 605 pojednávaní a 3 407 rozhodnutí.
 14. JUDr. Milan Staněk

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 3 598 pojednávaní a 2 347 rozhodnutí.
 15. JUDr. Jozef Pribula

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 596 pojednávaní a 3 513 rozhodnutí.
 16. JUDr. Katarína Krivulčíková

  1. Predseda na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 3 585 pojednávaní a 3 378 rozhodnutí.
 17. JUDr. Lenka Pavlovičová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 3 572 pojednávaní a 2 419 rozhodnutí.
 18. JUDr. Markéta Marečková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 3 574 pojednávaní a 2 478 rozhodnutí.
 19. JUDr. Jana Štepániková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 3 563 pojednávaní a 2 080 rozhodnutí.
 20. Mgr. Viera Milatová, PhD.

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 3 552 pojednávaní a 2 786 rozhodnutí.