Výsledky

 1. JUDr. Radoslav Svitana, PhD.

  1. Sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 123 pojednávaní a 23 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 1 595 pojednávaní a 1 177 rozhodnutí.
 2. JUDr. Iveta Sýkorová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 3 421 pojednávaní a 1 507 rozhodnutí.
 3. JUDr. Klaudia Kosková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 109 pojednávaní a 815 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 473 pojednávaní a 603 rozhodnutí.
 4. JUDr. Monika Koščová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 018 pojednávaní a 1 738 rozhodnutí.
 5. JUDr. Eva Kovácsová

  1. Predseda na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 1 544 pojednávaní a 1 483 rozhodnutí.
 6. JUDr. Lenka Kováčová

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 213 pojednávaní a 72 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 638 pojednávaní a 541 rozhodnutí.
 7. JUDr. Anna Kovaľová

  1. Predseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 592 pojednávaní a 725 rozhodnutí.
 8. JUDr. Vladimír Kozáčik

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 505 pojednávaní a 1 745 rozhodnutí.
 9. JUDr. Pavlína Krajčírová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 749 pojednávaní a 631 rozhodnutí.
 10. JUDr. Branislav Král

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 13 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 121 rozhodnutí.
  3. Sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 523 rozhodnutí.
 11. JUDr. Michaela Králová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 419 pojednávaní a 396 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 828 pojednávaní a 714 rozhodnutí.
 12. JUDr. Mária Krausová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 3 197 pojednávaní a 1 055 rozhodnutí.
 13. JUDr. Ľubica Krišková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 224 pojednávaní a 373 rozhodnutí.
 14. JUDr. Jana Krnáčová

  1. Podpredseda na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 2 734 pojednávaní a 2 543 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 15. JUDr. Andrej Kubinský

  1. Sudca na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 4 738 pojednávaní a 5 250 rozhodnutí.
 16. JUDr. Zuzana Kučerová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 213 pojednávaní a 28 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 222 pojednávaní a 1 041 rozhodnutí.
 17. JUDr. Viera Kukučková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 2 519 pojednávaní a 1 897 rozhodnutí.
 18. JUDr. Viera Kumová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 3 401 pojednávaní a 2 231 rozhodnutí.
 19. JUDr. Monika Kurjaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 614 pojednávaní a 764 rozhodnutí.
 20. JUDr. Jozef Kutiš

  1. Sudca na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.