Výsledky

 1. JUDr. Jana Keselicová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 464 pojednávaní a 1 692 rozhodnutí.
 2. JUDr. Eva Kiššová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 2 215 pojednávaní a 7 536 rozhodnutí.
 3. JUDr. Miroslav Klátik

  1. Sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 4 pojednávania a 6 rozhodnutí.
 4. JUDr. Katarína Janečková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 4 051 pojednávaní a 3 129 rozhodnutí.
 5. Mgr. Katarína Janotová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Martin, evidujeme 1 984 pojednávaní a 2 187 rozhodnutí.
 6. JUDr. Zlatica Javorová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 228 pojednávaní a 403 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 180 pojednávaní a 66 rozhodnutí.
 7. JUDr. Antónia Kandravá

  1. Sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 044 pojednávaní a 1 278 rozhodnutí.
 8. JUDr. Jarmila Kasanová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 3 087 pojednávaní a 2 692 rozhodnutí.
 9. JUDr. Zita Matyóová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 702 pojednávaní a 343 rozhodnutí.
 10. JUDr. Gabriela Mederová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 101 rozhodnutí.
 11. JUDr. Martina Melníková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 3 095 pojednávaní a 1 830 rozhodnutí.
 12. JUDr. Soňa Mesiarkinová

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 76 rozhodnutí.
 13. JUDr. Denisa Mészárosová

  1. Podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 497 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
 14. JUDr. Ladislav Lóška

  1. Sudca na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 2 260 pojednávaní a 1 605 rozhodnutí.
 15. JUDr. Alica Lukáčová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 16. Mgr. Jozef Mačej

  1. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 264 pojednávaní a 713 rozhodnutí.
 17. JUDr. Erika Madarászová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 751 pojednávaní a 474 rozhodnutí.
 18. JUDr. Martin Michalanský

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 470 pojednávaní a 91 rozhodnutí.
 19. JUDr. Tomáš Michálek

  1. Predseda na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 566 pojednávaní a 203 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 66 pojednávaní a 98 rozhodnutí.
 20. JUDr. Eva Miklošková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 712 pojednávaní a 874 rozhodnutí.