Výsledky

 1. Mgr. Peter Králik

  1. Sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 810 pojednávaní a 395 rozhodnutí.
  2. Neznámy pracovník na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 pojednávanie a 1 564 rozhodnutí.
 2. Mgr. Monika Šabľová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Poprad, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 3. JUDr. Eva Dzúriková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 174 pojednávaní a 81 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 755 pojednávaní a 572 rozhodnutí.
 4. JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

  1. Sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 379 pojednávaní a 271 rozhodnutí.
 5. JUDr. Dominika Rejdovianová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 146 pojednávaní a 694 rozhodnutí.
 6. JUDr. Ladislav Cakoci

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 911 pojednávaní a 925 rozhodnutí.
 7. JUDr. Pavol Laczo

  1. Sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 597 pojednávaní a 1 882 rozhodnutí.
 8. JUDr. Viera Marková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 824 pojednávaní a 487 rozhodnutí.
 9. JUDr. Martina Melníková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 3 602 pojednávaní a 2 258 rozhodnutí.
 10. JUDr. Ľubov Vargová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 3 288 pojednávaní a 2 085 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 1 531 pojednávaní a 1 442 rozhodnutí.
 11. JUDr. Marek Šenkár

  1. Sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 819 pojednávaní a 122 rozhodnutí.
 12. JUDr. Jana Škrabáková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 566 pojednávaní a 286 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
 13. JUDr. Jarmila Kasanová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 3 494 pojednávaní a 4 485 rozhodnutí.
 14. JUDr. Eva Baranová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 680 pojednávaní a 1 295 rozhodnutí.
 15. Mgr. Marianna Hašková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 1 872 pojednávaní a 5 149 rozhodnutí.
 16. Mgr. Renáta Gavalcová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 151 pojednávaní a 515 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 237 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
 17. JUDr. Michal Antala

  1. Sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 622 pojednávaní a 58 rozhodnutí.
  2. Sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 1 023 pojednávaní a 1 480 rozhodnutí.
 18. JUDr. Dominika Vavreková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 675 rozhodnutí.
 19. JUDr. Petra Lacková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 260 pojednávaní a 154 rozhodnutí.
  2. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Martin, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 234 rozhodnutí.
 20. JUDr. Anita Filová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 252 pojednávaní a 208 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 2 057 výsledkov (5 ms)