Výsledky

 1. Mgr. Miroslav Lehoczký

  1. Sudca na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 970 pojednávaní a 714 rozhodnutí.
 2. JUDr. Tatiana Pastieriková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 26 pojednávaní a 427 rozhodnutí.
 3. JUDr. Mária Hirjaková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 3 518 pojednávaní a 4 010 rozhodnutí.
 4. JUDr. Milan Petričko

  1. Sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 566 pojednávaní a 661 rozhodnutí.
 5. JUDr. Ivica Čelková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 40 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 156 rozhodnutí.
 6. JUDr. Ondrej Samaš

  1. Sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 2 182 pojednávaní a 916 rozhodnutí.
 7. JUDr. Eva Šišková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 258 pojednávaní a 306 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 698 pojednávaní a 1 066 rozhodnutí.
 8. JUDr. Ladislav Bujňák

  1. Sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 244 pojednávaní a 767 rozhodnutí.
  2. Predseda na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 145 pojednávaní a 1 135 rozhodnutí.
 9. JUDr. Jana Dudíková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 335 pojednávaní a 2 754 rozhodnutí.
 10. JUDr. Ivica Pittnerová

  1. Neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 153 rozhodnutí.
 11. JUDr. Zlata Simková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 963 pojednávaní a 1 408 rozhodnutí.
 12. JUDr. Eva Cvengová

  1. Predseda na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 970 pojednávaní a 1 298 rozhodnutí.
  2. Sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 896 pojednávaní a 558 rozhodnutí.
 13. JUDr. Eduard Heinrich

  1. Sudca na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 430 pojednávaní a 676 rozhodnutí.
 14. JUDr. Arpád Koreň

  1. Sudca na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 1 314 pojednávaní a 1 428 rozhodnutí.
 15. JUDr. Silvia Minková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 2 053 pojednávaní a 2 090 rozhodnutí.
 16. JUDr. Pavol Toman

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 17. JUDr. Monika Jankovská

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
 18. JUDr. Jana Bajánková

  1. Sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 57 rozhodnutí.
 19. JUDr. Gabriela Veselová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 33 pojednávaní a 11 rozhodnutí.
 20. JUDr. Radoslav Baláž

  1. Sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 4 675 pojednávaní a 6 054 rozhodnutí.
1 – 20 z celkovo 45 výsledkov (4 ms)