OSKE2 22C/77/2008 – KSKE 1Co/869/2014,
Občianske právo – Vlastnícke právo
Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 8 pojednávaní a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II

Sudcovia – JUDr. Slávka Zborovjanová, JUDr. Peter Tutko a JUDr. Ladislav Cakoci

Súčasnosť
 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie trvania právneho vzťahu

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené

 3. Pojednávanie, Určenie trvania právneho vzťahu

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam

 5. Pojednávanie, Určenie trvania právneho vzťahu

 6. Pojednávanie, Určenie trvania právneho vzťahu

 7. Pojednávanie, Určenie trvania právneho vzťahu

 8. Pojednávanie, Určenie trvania právneho vzťahu

 9. Pojednávanie, Určenie trvania právneho vzťahu

 10. Pojednávanie, Určenie trvania právneho vzťahu

 11. Podanie na súd
  neznámy dátum

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.