OSNR 33T/88/2013 ,
Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.