KSTN 12Sd/21/2015 – NSSR 9So/265/2015 ,
Správne právo – Dôchodky Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 5 pojednávaní a 3 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Trenčín a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Juraj Florovič a JUDr. Viera Nevedelová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.