KSBA 5Co/360/2016 – KSBA 3To/125/2016 – OSBB 1T/69/2016 ,
Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.