KSNR 11S/171/2016 – NSSR 4Sžrk/19/2018 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Nitra a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Darina Vargová a JUDr. Nora Halmová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.