KSNR 11S/169/2016 – NSSR 8Sžrk/10/2018 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Nitra a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Darina Vargová a Mgr. Peter Melicher

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.