OSLM 20Cb/33/2017 – KSZA 13Cob/56/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.