OSNR 5T/140/2017 – KSNR 4To/20/2018 ,
Trestné právo – Život a zdravie Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 5 pojednávaní a 1 rozhodnutie.

Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra

Sudcovia – Mgr. Alexandra Osadská a JUDr. Zita Matyóová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.