OSBN 1P/114/2017 – OSTO 10P/67/2018 – KSNR ,
Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.