OSKE2 14P/164/2017 – KSKE 7CoP/81/2019 ,
Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.