OSBA5 2CbZm/129/2016 – OSTT 25CbZm/5/2018 ,
Obchodné právo – Zmenky Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súdy – Okresný súd Bratislava V a Okresný súd Trnava

Sudcovia – Mgr. Zuzana Maruniaková a JUDr. Dagmar Valocká

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.