OSBJ 1Cb/14/2017 ,
Obchodné právo – Zmluva o dielo Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Bardejov

Sudca – JUDr. Jana Dubivská

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.