NSSR 8Sžo/7/2017 – NSSR 8Sžo/6/2017 ,
Správne právo – Ostatné Verejné súdne konanie prebehlo dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudca – Mgr. Peter Melicher

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.