OSDS 2T/8/2018 – KSTT 5To/128/2018 – KSTT ,
Trestné právo – Život a zdravie Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.