KSPO 2S/47/2018 – NSSR 8Sžr/5/2018 ,
Správne právo – Kataster nehnuteľností Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 2 pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Prešov a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Katarína Morozová Nemcová a JUDr. Jaroslava Fúrová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.