OSTO 10P/171/2018 – KSNR 25CoP/25/2019 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 5 pojednávaní a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Topoľčany

Sudcovia – Mgr. Miroslava Šúleková a JUDr. Lýdia Gálisová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.