OSVT 4Pc/18/2018 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou

Sudca – JUDr. Ján Kozenko

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.