OSBB 62Cb/20/2018 – KSBB 41Cob/73/2019 ,
Obchodné právo – Ostatné Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.