OSRS 3Cb/20/2018 – KSBB 43Cob/113/2019 ,
Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.