OSKE1 21P/70/2018 – KSKE 14NcC/9/2019 ,
Rodinné právo – Rozvod Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 7 pojednávaní a 1 rozhodnutie.

Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice I

Sudcovia – JUDr. Frederika Zozuľáková a JUDr. Pavol Barabas

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.