OSLC 3T/118/2018 – KSBB 4To/55/2019 ,
Trestné právo – Život a zdravie Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.