NSSR 8Sžrk/2/2017 ,
Správne právo – Ostatné Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudca – Mgr. Peter Melicher

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.